Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công cụ của “cách mạng đá mới ở Việt Nam đạt đến trình

Công cụ của “cách mạng đá mới ở Việt Nam đạt đến trình

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công cụ của “cách mạng đá mới” ở Việt Nam đạt đến trình độ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 72.

Giải chi tiết:

Công cụ của “cách mạng đá mới” ở Việt Nam đạt đến trình độ phát triển kĩ thuật mài, cưa, khoan đồ đá.

Chọn: B

Ý kiến của bạn