Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công thức phân tử không cho ta biết những nguyên tố cấu

Công thức phân tử không cho ta biết những nguyên tố cấu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công thức phân tử không cho ta biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào đặc điểm của công thức phân tử

Giải chi tiết:

Công thức phân tử không cho ta biết sự sắp xếp các nguyên tố trong hợp chất.

Đáp án D

Ý kiến của bạn