Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Công tơ điện được sử dụng để đo điện năng tiêu thụ tron

Công tơ điện được sử dụng để đo điện năng tiêu thụ tron

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Công tơ điện được sử dụng để đo điện năng tiêu thụ trong các hộ gia đình hoặc nơi kinh doanh sản xuất có tiêu thụ điện. (1) số điện (left( {1kWh} right)) là lượng điện năng bằng


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết đổi các đơn vị đo

Giải chi tiết:

Đổi: (1kW = 1000W)

(1h = 3600s)

(1kWh = 3600000Ws = 3600000J)

Chọn C.

Ý kiến của bạn