Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của qu

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính quyền Mĩ phải


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các phương án.


Giải chi tiết:

A loại vì Mĩ vẫn tiếp tục viện trợ cho chính quyền và quân đội Sài Gòn trong giai đoạn sau đó.

B loại vì phải đến ngày 27/1/1973 thì Hiệp định Pari về Việt Nam mới được kí kết.

C loại vì với thắng lợi của cuộc Tiến công chiến lược năm 1972 thì ta buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa" trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

D chọn vì cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính quyền Mĩ phải “xuống thang" chiến tranh và chấp nhận đến đàm phán ở Pari.

Chọn D

Ý kiến của bạn