Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i

Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là (i = 4sqrt 2 cosleft( {100pi t + dfrac{pi }{3}} right)left( A right)) ( t tính bằng s) cường độ dòng điện hiệu dụng của đoạn mạch là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch: (I = dfrac{{{I_0}}}{{sqrt 2 }})

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch: (I = dfrac{{{I_0}}}{{sqrt 2 }} = 4{rm{A}})

Chọn B.

Ý kiến của bạn