Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước

Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ nước ta là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 12 – Thiên nhiên phân hóa đa dạng

Giải chi tiết:

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm: đồi núi thấp chiếm ưu thế; hướng núi vòng cung; các thung lũng sông lớn với đồng bằng mở rộng.

Chọn A

Ý kiến của bạn