Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công ng

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công ng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 66, suy luận.


Giải chi tiết:

Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ nửa sau thế kỉ XX là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Chọn C

Ý kiến của bạn