Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc trưng nổi bật của kiểu khí hậu gió mùa đó là:

Đặc trưng nổi bật của kiểu khí hậu gió mùa đó là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc trưng nổi bật của kiểu khí hậu gió mùa đó là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc trưng nổi bật của kiểu khí hậu gió mùa là có hoạt động của gió mùa với hai mùa gió: gió mùa mùa hà và gió mùa mùa đông.

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn