Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số 6 số

Đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số 6 số

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

Giải chi tiết:

Đại bộ phận lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số 7.

Chọn B

Ý kiến của bạn