Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đại lượng đo bằng số vòng quay của vật chuyển động tròn

Đại lượng đo bằng số vòng quay của vật chuyển động tròn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đại lượng đo bằng số vòng quay của vật chuyển động tròn đều trong một đơn vị thời gian là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tần số của chuyển động tròn đều là số vòng mà vật đi được trong (1) giây. Đơn vị tần số là vòng/s hoặc héc (Hz).

Giải chi tiết:

Đại lượng đo bằng số vòng quay của vật chuyển động tròn đều trong một đơn vị thời gian là tần số của chuyển động tròn đều.

Chọn A.

Ý kiến của bạn