Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dẫn 224 lít đktc khí hiđrosunfua vào 250 ml dung dịch N

Dẫn 224 lít đktc khí hiđrosunfua vào 250 ml dung dịch N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dẫn 2,24 lít (đktc) khí hiđrosunfua vào 250 ml dung dịch NaOH 1M. Tính khối lượng các chất trong dung dịch sau phản ứng.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Lập tỉ lệ (T = dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_2}S}}}}) để xác định loại muối tạo thành.


- Dựa vào dữ kiện bài toán để xác định số mol và khối lương các chất trong dung dịch lúc sau.

Giải chi tiết:

(begin{array}{*{20}{l}}{{n_{{H_2}S}} = dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)}\{{n_{NaOH}} = {V_{NaOH}} times {C_M} = 0,25 times 1 = 0,25(mol)}end{array})

Xét tỉ lệ ta có

(T = dfrac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{{H_2}S}}}} = dfrac{{0,25}}{{0,1}} = 2,5 > 2), phản ứng tạo thành Na2S và NaOH dư. Mọi tính toán theo H2S

           H2S + 2NaOH → Na2S + 2H­2O

(mol)   0,1 →     0,2    →  0,1

Ta có: ({m_{NaOHdu}} = (0,25 - 0,2).40 = 2(g);{m_{N{a_2}S}} = 0,1.78 = 7,8(g))

Đáp án D

Ý kiến của bạn