Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dân số nước ta đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau

Dân số nước ta đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dân số nước ta đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dân số nước ta đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á, sau Inđônêxia và Philippin.

 =>Chọn D

Ý kiến của bạn