Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dao động theo chiều thẳng đứng là sóng bạc đầu sóng biể

Dao động theo chiều thẳng đứng là sóng bạc đầu sóng biể

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dao động theo chiều thẳng đứng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 10 cơ bản trang 59.

Giải chi tiết:

Sóng biển là một hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.

Chọn B.

Ý kiến của bạn