Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu để phân biệt các cặp từ ngữa- da dẻ………………………………

Đặt câu để phân biệt các cặp từ ngữa- da dẻ………………………………

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu để phân biệt các cặp từ ngữ:

a)

- da dẻ:…………………………………………………..

- ra rả:……………………………………………………

b)

- tham gia:……………………………………………….

- va vấp:………………………………………………….

c)

- giã gạo:…………………………………………………

- rã rời:……………………………………………………

 


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học

Giải chi tiết:

a)

– Da dẻ của chị trắng trẻo, mịn màng

- Mùa hè, ve sầu kêu ra rẩ trên rặng cây

b)

 – Lớp em tham gia quét dọn đường phố để bảo vệ môi trường

- Bạn Minh đọc bài lưu loát, không va vấp chỗ nào

c)

– Mẹ giã gạo để nấu cháo cho em bé

- Mặc dù đôi tay mỏi rã rời nhưng mẹ vẫn cố làm xong công việc

Ý kiến của bạn