Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt câu hỏi cho bô phận in đậma Mô – da là thần đồng âm

Đặt câu hỏi cho bô phận in đậma Mô – da là thần đồng âm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt câu hỏi cho bô phận in đậm

a. Mô – da là thần đồng âm nhạc nước Áo thế kỉ XVIII.

b. là cả một kho cổ tích.

c. Chích bông là bạn của bà con nông dân.

d. Đà Lạt là thành phố trên cao nguyên.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Ai là gì? 

Giải chi tiết:

a. Ai là thần đồng âm nhạc nước Áo thế kỉ XVIII?

b. Ai là cả một kho cổ tích?

c. Con gì là bạn của bà con nông dân?

d. Đà Lạt là cái gì?

Ý kiến của bạn