Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt điện áp u = U 2 cos omega t với U và omega không

Đặt điện áp u = U 2 cos omega t với U và omega không

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt điện áp (u = Usqrt 2 cosleft( {omega t} right)) ( với U và (omega ) không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bài toán C biến thiên để ({P_{ma{rm{x}}}}) khi đó: ({Z_L} = {Z_C})

Giải chi tiết:

Ta có C biến thiên để ({P_{ma{rm{x}}}}) khi đó: ({Z_L} = {Z_C}) hay ({U_L} = {U_C} = 2U)

Chọn D.

Ý kiến của bạn