Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R L C mắc nối tiếp một điện á

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R L C mắc nối tiếp một điện á

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều

(u = 200sqrt 2 cos left( {100pi  - dfrac{pi }{3}} right)left( V right)), cường độ dòng điện qua đoạn mạch là (i = sqrt 2 cos 100pi tleft( A right)). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch: (P = U.I.cosvarphi )

Giải chi tiết:

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng:

(P = U.I.cosvarphi  = 200.1.cosleft[ {left( { - dfrac{pi }{3}} right) - 0} right] = 100W)

Chọn A.

Ý kiến của bạn