Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng của đậu

Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14 Tế bào sinh dưỡng của đậu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà Lan có chứa 16 NST có thể được tìm thấy ở


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

2n =14; thể đột biến có 16 NST = 2n + 1+1 (thể ba kép) hoặc 2n + 2 (thể bốn).

Chọn D

Ý kiến của bạn