Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đâu không phải là tác động của vấn đề tỉ số giới tính cao?

Đâu không phải là tác động của vấn đề tỉ số giới tính cao?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu không phải là tác động của vấn đề tỉ số giới tính cao?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tỉ số giới tính cao nghĩa là số nam nhiều hơn nữ. Điều này sẽ gây nên hậu quả là mất cân đối trong cơ cấu lao động nam – nữ, thiếu hụt lao động nữ để phát triển các ngành kinh tế đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo (may mặc, thủ công…).; gia tăng bất bình đẳng giới; trong tương lai nhiều người nam sẽ ế vợ do thiếu hụt nữ giới nghiêm trọng.. => Nhận xét A, C, D đúng.

-  Tạo ra nguồn lao động có sức mạnh không phải là hậu quả của chênh lệch tỉ số giới tính (nam nhiều hơn nữ)

=> Nhận xét B không đúng

=> Chọn B

Ý kiến của bạn