Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đâu là đặc điểm của vùng đặc quyền kinh tế của nước ta

Đâu là đặc điểm của vùng đặc quyền kinh tế của nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đâu là đặc điểm của vùng đặc quyền kinh tế của nước ta?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vùng biển (trang 15 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Đặc điểm vùng đặc quyền kinh tế của nước ta là: vùng đặc quyền kinh tế hợp với lãnh hải thành vùng biển rộng 200 hải lí.

Ý kiến của bạn