Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dãy chất trong phân tử có liên kết ion là KCl HCl SO3 H

Dãy chất trong phân tử có liên kết ion là KCl HCl SO3 H

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy chất trong phân tử có liên kết ion là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên kết ion được hình thành giữa kim loại điển hình (IA, IIA) với phi kim điển hình (VIIA, VIA).

Giải chi tiết:

A loại HCl, SO3, H2O.

B đúng.

C loại H2S.

D loại H2SO4, Cl2.

Đáp án B

Ý kiến của bạn