Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụ

Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ rừng đặc dụng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

Giải chi tiết:

Rừng đặc dụng bao gồm vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển.

Nên biện pháp bảo vệ là: bảo vệ cảnh quan, đa dạng về sinh vật của các vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên.

Chọn A

Ý kiến của bạn