Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren trùng hợp stiren

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren trùng hợp stiren

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng hợp stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Khối lượng etylbenzen cần dùng để sản xuất 15,6 tấn polisitren là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính toán theo sơ đồ phản ứng:


C6H5-CH2-CH3 → C6H5-CH=CH2 → PS

Giải chi tiết:

Sơ đồ phản ứng:

C6H5-CH2-CH3 → C6H5-CH=CH2 → PS

106 gam                                         104 gam

15,9 tấn                             ←         15,6 tấn

Do hiệu suất chỉ đạt 80% nên lượng etylbenzen thực tế cần dùng là: 15,9.100/80 = 19,875 tấn

Đáp án C

Ý kiến của bạn