Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đề Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên ở ngôi trường em đang h

Đề Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên ở ngôi trường em đang h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đề: Kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên ở ngôi trường em đang học


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích, tổng hợp

Giải chi tiết:

1. Mở bài: Giới thiệu chung

2. Thân bài

- Giới thiệu khái quát về ngôi trường em đang học.

- Kể về kỉ niệm về ngày đầu tiên bước chân đến ngôi trường đó:

+ Ấn tượng ban đầu về cảnh quan, khuôn viên trường

+ Ấn tượng về thầy cô

+ Ấn tượng về bạn học.

+ Kể về một kỉ niệm cụ thể làm em nhớ mãi không quên.

3. Kết bài: Tổng kết vấn đề. 

Ý kiến của bạn