Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Để tính tiền điện cho mỗi hộ gia đình người ta dựa vào

Để tính tiền điện cho mỗi hộ gia đình người ta dựa vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Để tính tiền điện cho mỗi hộ gia đình, người ta dựa vào chỉ số trên thiết bị nào sau đây


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để tính tiền điện của hộ gia đình, ta dùng công tơ điện.

Giải chi tiết:

Để tính tiền điện của hộ gia đình, ta dùng công tơ điện.

Chọn C.

Ý kiến của bạn