Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

“Để xây dựng chiếc cầu bắc qua sông Hồng đây là phương

“Để xây dựng chiếc cầu bắc qua sông Hồng đây là phương

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

“Để xây dựng chiếc cầu bắc qua sông Hồng, đây là phương án tối ưu nhất”. Câu văn trên thừa từ nào? 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Chữa lỗi dùng từ

Giải chi tiết:

“Để xây dựng chiếc cầu bắc qua sông Hồng, đây là phương án tối ưu nhất”.

Câu trên sử dụng thừa từ “nhất”. Bởi từ “tối ưu” đã có nghĩa là: tốt nhất, đưa lại hiệu quả tốt nhất. Nên không cần sử dụng thêm từ “nhất” sau từ “tối ưu”.

Ý kiến của bạn