Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Địa bàn cư trú của các dân tộc ít người không phải là khu vực:

Địa bàn cư trú của các dân tộc ít người không phải là khu vực:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa bàn cư trú của các dân tộc ít người không phải là khu vực:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực miền núi, trung du. Đây là vùng thượng nguồn của các con sông, có nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có (rừng, khoáng sản, sinh vật), vùng biên giới trên đất liền nước ta chủ yếu thuộc khu vực miền núi nên có vị trí quan trọng về mặt an ninh quốc phòng. => Nhận xét A, B, D đúng

- Đồng bằng châu thổ màu mỡ là địa bàn cư trú chủ yếu của dân tộc Kinh -> đây không phải là nơi cư trú chủ yếu của các dân tộc ít người => Nhận xét C không đúng.

Ý kiến của bạn