Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không Điểm A có nằm

Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không Điểm A có nằm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm (A) có nằm giữa hai điểm (O) và (B) không?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trên tia (Ox) có hai điểm (M) và (N), (OM = a,,,ON = b), nếu (a < b) thì điểm (M) nằm giữa hai điểm (O) và (N).

Giải chi tiết:

Trên tia (Ox) ta có (OA < OB) (vì (3cm < 6cm)) nên điểm (A) nằm giữa hai điểm (O) và (B).

Ý kiến của bạn