Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở vĩ độ 23023B 23°24B 23°2

Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở vĩ độ 23023B 23°24B 23°2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm cực Bắc của nước ta nằm ở vĩ độ


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ.

Giải chi tiết:

Điểm cực Bắc của nước nằm ở vĩ độ 23°23'B (Xã Lũng Cũ, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang).

Chọn A

Ý kiến của bạn