Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menđen

Điểm giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menđen

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menđen là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A: đặc điểm của quy luật phân li độc lập.

B, C: đặc điểm của quy luật phân li

D: đặc điểm chung của quy luật phân li và quy luật phân li độc lập.

Chọn D

Ý kiến của bạn