Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm khác biệt của các nước Mĩ Latinh so với các nước ở

Điểm khác biệt của các nước Mĩ Latinh so với các nước ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm khác biệt của các nước Mĩ Latinh so với các nước ở châu Á và châu Phi ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 38 – 39.

Giải chi tiết:

Khác với châu Á và châu Phi, nhiều nước ở Mĩ Latinh sớm giành được độc lập từ tay Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha từ đầu thế kỉ XIX, nhưng sau đó lại lệ thuộc và Mĩ. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ đã biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ. Cũng vì thế, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ bùng nổ và phát triển. => Điểm khác biệt của các nước Mĩ Latinh so với các nước ở châu Á và châu Phi ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai là giành độc lập từ sớm, nhưng lệ thuộc Mĩ.

Chọn C

Ý kiến của bạn