Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền hai từ chỉ thái độ của em với mỗi người thân trong

Điền hai từ chỉ thái độ của em với mỗi người thân trong

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền hai từ chỉ thái độ của em với mỗi người thân trong gia đình vào chỗ trống:

a. Thái độ, tình cảm đối với ông bà.

b. Thái độ tình cảm đối với cha mẹ.

c. Thái độ tình cảm đối với anh chị.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Từ chỉ về gia đình.

Giải chi tiết:

a. yêu quý, kính trọng.

b. kính yêu, quý trọng, biết ơn,…

c. yêu quý, thương yên, tôn trọng,…

Ý kiến của bạn