Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện thế hoạt động là

Điện thế hoạt động là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện thế hoạt động là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Điện thế hoạt động là sự chênh lệch điện thế giữa màng trong và màng ngoài của tế bào khi bị kích thích

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn