Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Diện tích phần gạch chéo trong hình dưới bằng d203 d993

Diện tích phần gạch chéo trong hình dưới bằng d203 d993

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Diện tích phần gạch chéo trong hình dưới bằng:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn