Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức bao qu

Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức bao qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điện trường xoáy là điện trường:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lí thuyết về điện từ trường:


+ Tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy.


Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức là đường cong kín.


+ Tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy.


Đường sức của từ trường luôn khép kín.


+ Điện từ trường là một trường thống nhất gồm hai thành phần điện trường biến thiên và từ trường biến thiên.

Giải chi tiết:

Điện trường xoáy là điện trường có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ.         

Chọn A.

Ý kiến của bạn