Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điền vào chỗ trống “uôn hoặc “uôngKh… thướcKh… nhạcb……

Điền vào chỗ trống “uôn hoặc “uôngKh… thướcKh… nhạcb……

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điền vào chỗ trống “uôn” hoặc “uông”

Kh…. thước

Kh… nhạc

b…… thả

chuồn ch….

Ch….. reo


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài chính tả.

Giải chi tiết:

Khuôn thước.

Khúc nhạc.

Buông thả.

chuồn chuồn.

Chuông reo.

Ý kiến của bạn