Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều nào sau đây không đúng khi nói về cách phòng chống những bệnh virut ở người?

Điều nào sau đây không đúng khi nói về cách phòng chống những bệnh virut ở người?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây không đúng khi nói về cách phòng chống những bệnh virut ở người?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là C, chúng ta không thể sống cách ly hoàn toàn với động vật, trong môi trường sống của chúng ta có rất nhiều virus, dù có cách ly với động vật cũng không thể ngăn sự tiếp xúc với virus

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn