Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?

Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây không đúng khi nói về độ pH của vi sinh vật?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai là A, thông qua hoạt động của mình, VSV có thể làm thay đổi pH của môi trường. VD: vi khuẩn lactic được dùng trong làm sữa chua, chúng tạo ra axit lactic làm pH của môi trường giảm xuống làm sữa có vị chua và dạng sệt

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn