Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Điều nào sau đây là sai về virut?

Điều nào sau đây là sai về virut?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điều nào sau đây là sai về virut?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu sai về virus là D, virus là thể vô sinh khi nằm ngoài tế bào vật chủ

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn