Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào Văn bản đó thuộ

Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào Văn bản đó thuộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào? Văn bản đó thuộc kiểu truyện dân gian nào em đã học?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ các văn bản Thánh Gióng

Giải chi tiết:

Đoạn văn trên được trích văn bản “Thánh Gióng”.

Văn bản đó thuộc loại truyện truyền thuyết.

Ý kiến của bạn