Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào Giải ch

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đoạn văn trên trích từ văn bản nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài Trong lòng mẹ

Giải chi tiết:

- Tác phẩm: Trong lòng mẹ (Những ngày thơ ấu)

- Tác giả: Nguyên Hồng.

Ý kiến của bạn