Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đối với quá trình tiến hóa chọn lọc tự nhiên và các yếu

Đối với quá trình tiến hóa chọn lọc tự nhiên và các yếu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đối với quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể.

B : Không phải của 2 nhân tố trên

C sai, đều làm giảm sự phong phú vốn gen của quần thể.

D là vai trò của CLTN.

Chọn A

Ý kiến của bạn