Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ láy ao ước mếu máo n

Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ láy ao ước mếu máo n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ láy?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài Từ láy.

Giải chi tiết:

bứt rứt, mếu máo, ôn tồn, nhẹ nhõm.

Chọn C.

Ý kiến của bạn