Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nội dung bài đọc Tả chi

Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nội dung bài đọc Tả chi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nội dung bài đọc:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và phân tích.

Giải chi tiết:

Tả chiếc áo của ba mà mẹ đã khéo chữa vừa vơi bạn nhỏ. Tình cảm của những người trong gia đình đối với người ba đã hi sinh.

Chọn D.

Ý kiến của bạn