Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Động vật mới sinh (thường gặp ở lớp chim) thường đi theo những vật chuyển động đầu tiên mà chúng nhì

Động vật mới sinh (thường gặp ở lớp chim) thường đi theo những vật chuyển động đầu tiên mà chúng nhì

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động vật mới sinh (thường gặp ở lớp chim) thường đi theo những vật chuyển động đầu tiên mà chúng nhìn thấy được gọi là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đây là tập tính in vết có ở gà, chim, vịt...

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn