Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đốt cháy hoàn toàn 224 lít khí CH4 trong bình chứa khí

Đốt cháy hoàn toàn 224 lít khí CH4 trong bình chứa khí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí CH4 trong bình chứa khí oxi. Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: CH4 + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + 2H2O


Theo PTHH ⟹ ({n_{{O_2}}})

Giải chi tiết:

({n_{C{H_4}}}) = V/22,4 = 0,1 (mol)

PTHH: CH4 + 2O2 (xrightarrow{{{t^0}}}) CO2 + 2H2O

Theo PTHH ⟹ ({n_{{O_2}}}) = 2. ({n_{C{H_4}}}) = 0,2 (mol).

Vậy ({V_{{O_2}}}) = n.22,4 = 4,48 lít.

Đáp án C

Ý kiến của bạn