Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân biệt 4 loại mô chín

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân biệt 4 loại mô chín

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa trên cơ sở nào mà người ta phân biệt 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa trên cấu trúc và chức năng mà người ta phân biệt 4 loại mô chính là mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh.

Chọn D

Ý kiến của bạn