Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ khu vực ch

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29 hãy cho biết trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ khu vực ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ, khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí  Việt Nam trang 29, trong cơ cấu GDP của vùng Đông Nam Bộ, khu vực chiếm tỉ trọng cao nhất là công nghiệp – xây dựng (năm 2007: 65,1%).              

Chọn A

Ý kiến của bạn