Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dựa vào khả năng chịu nhiệt người ta chia các vi sinh vật thành

Dựa vào khả năng chịu nhiệt người ta chia các vi sinh vật thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia các vi sinh vật thành


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào khả năng chịu nhiệt, người ta chia các vi sinh vật thành 4 nhóm: vi sinh vật ưa lạnh, vi sinh vật ưa ấm, vi sinh vật ưa nhiệt, vi sinh vật ưa siêu nhiệt

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập sinh học 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn