Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu những lợi ích của l

Dựa vào kiến thức đã học em hãy nêu những lợi ích của l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy nêu những lợi ích của liên kết vùng Châu Âu. (1 điểm)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 7 – Liên minh châu Âu EU (trang 54 sgk Địa 11)

Giải chi tiết:

Những lợi ích của liên kết vùng Châu Âu:

- Chính quyền và nhân dân các nước vùng biên giới cùng thực hiện các dự án chung về kinh tế, văn hóa, giáo dục….nhằm tận dụng lợi thế của từng vùng.

- Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân các nước vùng biên giới.

Ý kiến của bạn